Duyuru Detay
(Onay No: 362) 5 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 29-09-2017 Son Geçerlilik Saati 13:00
Tarih 28-09-2017 Ekleyen
Duyuru Detayı

Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye 29-09-2017 13:00  'a  kadar fiyat gönderilmesine;

ONAY SAYISI : 362

NOT 1: MARKALAR BELİRTİLECEK, BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 2: DOKÜMANLAR BÖLÜMÜNDEKİ ÖRNEK PROFORMA FATURA FORMATINDA GELEN TEKLİFLER İŞLEME ALINACAKTIR.

NOT 3: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 4: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 5: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 6 : İLGİLİ SATINALMADA UYGUN GÖRÜLMEYEN FİRMALARIN TEKLİFİ DUYURU TARİHİNDEN SONRA SİLİNECEKTİR.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 374)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Gen Ekspresyon Analiz Kiti (21 örnek/6 Hedef Gen) 252 Adet GEN EKSPRESYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ SON (1).doc
2 Sprague Dawley türü rat 21 Adet 1 (1) rat.jpg
3 Valproik asit 30 Gram VPA ÜRÜN.docx
4 TAS KİTİ 1 Adet Total antioxidant Status (TAS) Teknik şartnamesi (2).docx
5 TOS KİTİ 1 Adet Total Oxidant Status (TOS) Teknik şartnamesi.docx